Nội Thất Văn Phònng Điện Lực Miền Trung (EVN)Mặt Bằng Tầng 1Không Gian SảnhKhông Gian Phòng Chiếu Phim Và Khách HàngKhông Gian Phòng Truyền Thống

Phối Cảnh Mặt Bằng Tầng 2Không Gian Phòng Hội TrườngKhông Gian Phòng Họp Giao Ban

Phối Cảnh Mặt Bằng Tầng Kỹ Thuật

Phối Cảnh Mặt Bằng Tầng 3

Phối Cảnh Không Gian Phòng Tổng Giám Đốc


Không Gian Phòng Phó Tổng Giám Đốc


Phối Cảnh Phòng Trưởng Ban

Phối Cảnh Không Làm Việc Nhân Viên


Phối Cảnh Các Tầng
----------------
Sau Khi Thi Công


Không Gian Sảnh  

Không Gian Phòng Chiếu Phim Và Khách Hàng
Không Gian Phòng Họp Giao Ban
Không Gian Hội Trường
Không Gian Phòng Tổng Giám Đốc
Không Gian Phòng Phó Tổng Giám Đốc
-----------------------------

Công trình: Nội Thất Văn Phònng Điện Lực Miền Trung (EVN)

Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất