Nội Thất Văn Phòng Viettin Bank Chi Nhánh 7 - Bình Thạnh

Không Gian Giao Dịch Khách Hàng

Không Làm Việc Nhân ViênKhông Gian Phòng Giám ĐốcKhông Gian Phòng Họp LớnKhông Gian Phòng Tiếp KháchKhông Gian Phòng Truyền ThốngKhông Gian Phòng Hội Trường


Không Gian Phòng Phó Giám Đốc
-----------------------------
Sau Khi Thi Công
Không Gian Giao Dịch Khách Hàng


Không Gian Làm Việc Nhân Viên


Không Gian Phòng Giám Đốc
Không Gian Hội Trường
-------------------------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Viettin Bank Chi Nhánh 7 - Bình Thạnh

Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất