Nội Thất Văn Phòng Vietcombank Bà RịaKhông Gian Sảnh Tầng Trệt

Không Gian Phòng Giám Đốc
Không Gian Phòng Phó GiámĐốc
Không Gian Phòng Họp


Không Gian Hội Trường
-----------------
Hình Ảnh Thực Tế Sau Khi Thi Công

Không Gian Sảnh Tầng Trệt


Không Gian Phòng Khách Hàng

Không Gian Phòng Giám ĐốcKhông Gian Phòng Họp
Không Gian Hội Trường
--------------------------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Vietcombank Bà Rịa
Dịch vụ: Thi công nội thất