Nội Thất Văn Phòng Polymer Marketing

Mặt Bằng Văn Phòng

Khu Vực Lễ Tân

Không Gian Làm Việc Nhân Viên

Không Gian Sếp

Khu Vực Relax

Khu Vực Pantry


Không Gian Phòng HọpKhông Gian Phòng Giám Đốc
-----------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Polymer Marketing
Dịch vụ: Thiết Kế Thi công nội thất