Nội Thất Văn Phòng Phụ Tùng Ống Nước

Không Gian Quầy Lễ Tân
Không Gian Bàn Làm Việc

Không Gian Phòng Họp

Không Gian Phòng Giám Đốc
-----------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Phụ Tùng Ống Nước
Dịch vụ: Thiết Kế Thi công nội thất