Nội Thất Văn Phòng Ngân Hàng Việt Lào


Mặt Bằng Tầng 1Không Gian Giao Dịch Khách Hàng

Mặt Bằng Tầng 2

Không Gian Phòng Họp Lớn

Mặt Bằng tầng 4

Không Gian Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp

Mặt Bằng Tầng 5Không Gian Phòng Họp Giao Ban


Không Gian Phòng Phó Giám Đốc

Mặt Bằng Tầng 7

Không Gian Phòng Hội Trường

Không Gian Phòng Thờ
----------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Ngân Hàng Việt Lào
Dịch vụ: Thi công nội thất