Nội Thất Văn Phòng Converse

Không Gian Tiếp Khách

Không Gian Lối Đi

Không Gian Làm Việc Nhân Viên


Không Gian làm Việc Của Giám Đốc
Không Gian Phòng Họp

Khu Vực WC
---------------------
Hình Ảnh Thi Công Công Trình Khi Thi Công
Không Gian Lễ Tân Tiếp Khách

Không Gian Làm Việc Nhân Viên

Không Gian Phòng Họp
--------------------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Converse

Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất