Nội Thất Văn Phòng Công An Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
Không Gian Phòng Tiếp Dân Cấp Hộ Khẩu Hành ChínhKhông Gian Phòng Tiếp Dân Cấp CMTND
Không Gian Phòng Tiếp Dân Đăng Ký Xe MáyKhông Gian Phòng Tiếp Dân - Tiếp KháchKhông Gian Phòng Làm Việc Đội CSHS Không Gian Phòng Chỉ Huy ĐộiKhông Gian Phòng Họp Giao Ban
Không Gian Phòng Họp Đội CSTT

Không Gian Phòng Giao Ban CBCC 
Không Gian Phòng Hội Trường Lớn 230 Chỗ NgồiKhông Gian Phòng Làm Việc Thường Vụ BCH Công An QuậnKhông Gian Phòng Làm Việc Phó Công An Quận

Không Gian Phòng Ăn Tiếp Khách
Không Gian Phòng Ăn Tập Thể
Không Gian Phòng Ứng Trực Đội CS Ma Túy


Không Gian Phòng Nghỉ Thường Vụ BCH Công An Quận
Không Gian Phòng Truyền Thống
------------------------------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Công An Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất