Nội Thất Văn Phòng Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch

Mặt Bằng Văn Phòng

Khu Vực Lễ TânKhông Gian Phòng Họp
--------------------------
Hình Ảnh Thực Tế tại dự án


Không Gian Phòng Họp

Không Phòng Làm Việc
-----------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch
Dịch vụ: Thiết Kế Thi công nội thất