Nội Thất Văn Phòng BIDV Thăng Long - Hà Nội


Mặt Bằng Bố Trí Tầng 1Không Gian Các Quầy Giao Dịch

Mặt Bằng Bố Trí Tầng 2
Không Gian Làm Việc Nhân ViênKhông Gian Phòng Họp


Không Gian Phòng Phó Giám Đốc 1


Không Gian Phòng Phó Giám Đốc 2

-------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng BIDV Thăng Long - Hà Nội

Dịch vụ: Thi công nội thất