Nội Thất Văn Phòng Bệnh Viện - Bình Định
Không Gian Quầy Lễ Tân


Không Gian Chờ Khách HàngKhông Gian Thư Giản - Café
-------------------------------------------------
Hình Ảnh Thực Tế Sau Khi Thi CôngKhông Gian Quầy Lễ TânKhông Gian Chờ Khách Hàng


Không Gian Quầy Bán Thuốc
-----------------
Công trình: Nội Thất Văn Phòng Bệnh Viện - Bình Định
Dịch vụ: Thiết Kế Thi công nội thất