Nội Thất Văn Phòng Aswig


Phối cảnh mặt bằng văn phòng
Không gian tiếp kháchKhông Gian Phòng Họp

Không Gian Làm Việc Nhân Viên

Không Gian Giải Trí

----------------

Hình ảnh sau khi thi công
Không Gian Tiếp KháchKhông Gian Làm Việc

Không Gian Phòng HọpKhông Gian Giải Trí

-------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Aswig

Dịch vụ: Thi công nội thất