Nội Thất Khách Sạn Libra Nha Trang


Không Gian Sảnh Tiếp Tân


Không Gian Nhà Trang

Không Gian Phòng Khách Sạn
---------------------------
Hình Ảnh Thực Tế Sau Khi Thi Công

Không Gian Sảnh Lễ Tân

Không Gian Nhà Hàng

Không Gian Phòng Khách Sạn
---------------------------
Công trình: Nội Thất Khách Sạn Libra Nha Trang
Dịch vụ: thi công nội thất