Nội Thất Khách Sạn 635
Không Gian Sảnh

Mặt Bằng Bố Trí Phòng Các Tầng

Không Gian Phòng Loại 1

Không Gian Phòng Loại 2Không Gian Phòng VIP
---------------------------
Công trình: Nội Thất Khách Sạn 635
Dịch vụ: Thiết kế và thi công nội thất